பனாமா

More: பனாமா நகரம் , பெருங்குடல் , Penonomé , டேவிட் , லா பால்மா (பனாமா) , Boquete , லா கோர்ரெரா , Portobelo , சாண்டியாகோ டி வெரகுவாஸ்