இஸ்ரேல்

More: ஜெருசலேம் , டெல் அவிவ் , அரத் , எய்ளத் , திபேரியா , Afula , ராமட் கணே , Nahariya , நெட்டன்யாவில் , கிரியட் ஷோமோனா , ஹைஃபா , ஓலோன்